ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται τα μέλη του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΦΡΟΥΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ σε τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 20/29-05-2023 απόφαση Δ/κού Συμβουλίου, την Κυριακή 04.06.2023 και ώρα 20:00 μμ στον προαύλιο χώρο του Συν/σμού.

ΘΕΜΑΤΑ:

  1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2022.
  2. Ανάγνωση Έκθεσης Εποπτικού Συμβουλίου 2022.
  3. Απαλλαγή ευθυνών Δ/κού Συμβουλίου.
  4. Εκλογή Ορκωτών Λογιστών για την χρήση 2023.
  5. Διάφορα.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 11 Ιουνίου την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα, στον προαύλιο χώρο του Συν/σμού.

ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΟΓΓΙΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ