Σας γνωρίζουμε ότι ο Α.Σ. Επισκοπής δέχεται προσφορές από ενδιαφερόμενους για την διακίνηση προϊόντων εσοδείας 2023, με email έως και την Παρασκευή 05/05/2023.

  1. Υλικά Συσκευασίας.
  2. Μεταφορά προϊόντων από την έδρα του Συνεταιρισμού
    • προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη.
    • σε βιομηχανίες μεταποίησης.
  3. Παλετάρισμα τελάρων και εκφόρτωση πλαστικών κλουβών.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα του Συνεταιρισμού 23320 44494 και 23320 44770 και στο email info@asepiskopis.gr και xaritidou@asepiskopis.gr

Για τον Α.Σ. Επισκοπής
Ο Πρόεδρος
ΛΟΓΓΙΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ