Επισκοπή Νάουσας 24/11/2022

Τις εγκαταστάσεις του Α.Σ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ επισκέφθηκαν την Τετάρτη 23/11/2022 στελέχη των αρμόδιων φυτουγειονομικών αρχών της Βραζιλίας προκειμένου να διαπιστώσουν την πληρότητα του παραγωγικού και εξαγωγικού πρωτοκόλλου που αφορά στα ακτινίδια και εφαρμόζεται από τον Συνεταιρισμό.

Την αποστολή συνόδευσαν στελέχη της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ και της ΔΑΟΚ Ημαθίας . Οι έλεγχοι περιελάμβαναν α) επισκέψεις σε ακτινιδώνες και επιθεωρήσεις φερομονικών παγίδων , β) την αποτελεσματικότητα του εφαρμοζόμενου συστήματος ιχνηλασιμότητας  , γ) την αρτιότητα της διαδικασίας διαλογής –τυποποίησης – συσκευασίας  , δ) την εφαρμογή του πρωτοκόλλου ψυχρής μεταχείρισης (cold treatment) για φόρτωση ακτινιδίων εκτός Ευρώπης σε κοντέινερ.

Διαπιστώθηκε η απόλυτη εναρμόνιση των πρωτοκόλλων που εφαρμόζει ο Συνεταιρισμός με τις απαιτήσεις των φυτουγειονομικών αρχών της Βραζιλίας .

Ο Α.Σ Επισκοπής εκφράζει τις ευχαριστίες του στα στελέχη της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ και στα στελέχη της ΔΑΟΚ Ημαθίας . Θεωρούμε ότι με ανάλογες πρωτοβουλίες και αφού προκύψει ως αποτέλεσμα η υπογραφή διακρατικής συμφωνίας για εξαγωγή ελληνικών ακτινιδίων στην Βραζιλία , ισχυροποιείται σε σημαντικό βαθμό το προϊόν στις διεθνείς αγορές.