Ο Συνεταιρισμός Α.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της ιδιωτικότητας σας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που βρίσκονται στην παρούσα φόρμα επικοινωνίας και δεν προβαίνει σε επεξεργασία αυτών για άλλους σκοπούς. Για τον σκοπό της ενημέρωσής σας για νέες υπηρεσίες μας, σας ζητείται διακριτή συναίνεση.

ΑΣ Επισκοπής Νάουσας

Πληροφορίες Επικοινωνίας

ΑΣ Επισκοπής Νάουσας
Επισκοπή Νάουσας, ΤΚ 59200
Ημαθία, Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 23320 44770
Φαξ: +30 23320 44900
Email: info@asepiskopis.gr
Website: https://www.asepiskopis.gr

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:
Τσιακίδης Νικόλαος
Εσωτερικό: 1
Υπεύθυνος Επικοινωνίας:
Τσιακίδης Νικόλαος
Εσωτερικό: 1