Οι εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού ανεγείρονται το 1989 σε ιδιόκτητο οικόπεδο 15.000 τ.μ. Κατασκευάζονται ψυγεία (4 θάλαμοι), χώρος διαλογητηρίου, αποθήκη και γραφεία συνολικού εμβαδού 4.000 τ.μ. Από το 1996 έως και το 2015 κατασκευάστηκαν επιπλέον 15 ψυκτικοί θάλαμοι ενώ παράλληλα ανεγέρθηκε σύγχρονη αποθήκη 600 τ.μ. για τα υλικά συσκευασίας. Το 2010 αγοράστηκε όμορο αγροτεμάχιο εμβαδού 9.000 τ.μ.

Σήμερα τα κτίρια του Συνεταιρισμού καλύπτουν περί τα 7.000 τ.μ , είναι δε εγκατεστημένα σε ιδιόκτητο χώρο 24.000 τ.μ.

Στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού λειτουργούν υπερσύγχρονο ηλεκτρονικό διαλογητήριο δυναμικότητας 15 τόννων ανά ώρα για ακτινίδια, ροδάκινα, δαμάσκηνα, βερίκοκα και διαλογητήριο 2 τόννων ανά ώρα για κεράσια. Οι ψυκτικές εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού είναι 19 θάλαμοι και μπορούν να αποθηκεύσουν 3.500.000 κιλά.