Σας γνωρίζουμε ότι ο Α.Σ. Επισκοπής δέχεται προσφορές από ενδιαφερόμενους για την διακίνηση προϊόντων εσοδείας 2020, με email έως και την Παρασκευή 24/04/2020.

  1. Υλικά Συσκευασίας.
  2. Εποχικό Προσωπικό.
  3. Μεταφορά προϊόντων από την έδρα του Συνεταιρισμού
    • προς Αθήνα, Θεσ/νίκη, Κρήτη
    • σε βιομηχανίες μεταποίησης
  4. Παλετάρισμα τελάρων και εκφόρτωση πλαστικών κλουβών.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα του Συνεταιρισμού 23320 44494 και 23320 44770 και στο email xaritidou@asepiskopis.gr

 

Για τον Α.Σ. Επισκοπής

Ο Πρόεδρος

Λογγιζίδης Δημήτριος