Σας γνωρίζουμε ότι ο Α.Σ. Επισκοπής δέχεται προσφορές από ενδιαφερόμενους για την διακίνηση προϊόντων εσοδείας 2022, με email έως και την Τετάρτη 20/04/2022.

 1. Υλικά Συσκευασίας.
 2. Εποχικό Προσωπικό.
  • Διπλωματούχοι χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων.
  • Βοηθοί χειριστών ανυψωτικών μηχανημάτων.
  • Γεωπόνοι – Τεχνολόγοι Γεωπονίας.
  • Παραλήπτες – Σημειωτές.
  • Εποχικό Προσωπικό για την λειτουργία του Συσκευαστηρίου.
 3. Μεταφορά προϊόντων από την έδρα του Συνεταιρισμού
  • προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη.
  • σε βιομηχανίες μεταποίησης.
 4. Παλετάρισμα τελάρων και εκφόρτωση πλαστικών κλουβών.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα του Συνεταιρισμού 23320 44494 και 23320 44770 και στο email xaritidou@asepiskopis.gr

Για τον Α.Σ. Επισκοπής
Ο Πρόεδρος
ΛΟΓΓΙΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ