Σας γνωρίζουμε ότι ο Α.Σ. Επισκοπής δέχεται με email αιτήσεις από ενδιαφερόμενους για την σεζόν 2023, έως και την Παρασκευή 31/03/2023.

 1. Εποχικό Προσωπικό.
  • Διπλωματούχοι χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων.
  • Βοηθοί χειριστών ανυψωτικών μηχανημάτων.
  • Γεωπόνοι – Τεχνολόγοι Γεωπονίας.
  • Παραλήπτες – Σημειωτές.
  • Εποχικό Προσωπικό για την λειτουργία του Συσκευαστηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα του Συνεταιρισμού 23320 44494 και 23320 44770 και στο email xaritidou@asepiskopis.gr

Για τον Α.Σ. Επισκοπής
Ο Πρόεδρος
ΛΟΓΓΙΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ