• Συμμετοχή Α.Σ. Επισκοπής στο έργο Smart Peach
  • Συμμετοχή Α.Σ. Επισκοπής στο έργο Smart Peach

Το SmartPeach είναι ένα χρηματοδοτούμενο έργο από τη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» που σκοπεύει να καλύψει την ανάγκη για τη δημιουργία νέων καινοτόμων υπηρεσιών βασισμένων σε τεχνολογία και εξειδικευμένη γνώση στον τομέα της Αγροδιατροφής. Η χρήση νέων τεχνολογιών στη γεωργία καθιστά εφικτή την επίτευξη παράλληλων στόχων, της παραγωγής ενός ανταγωνιστικού προϊόντος με περιβαλλοντικά οφέλη από την μείωση των εισροών στο χωράφι.

Ως αντικείμενό του, το έργο SmartPeach έχει την υιοθέτηση βέλτιστων καλλιεργητικών πρακτικών με την αξιοποίηση τεχνικών ευφυούς γεωργίας στην καλλιέργεια ροδάκινου. Η βελτιστοποίηση αφορά την διαχείριση των εισροών που θα έχει ως τελικό όφελος την επιθυμητή μείωση του κόστους παραγωγής ανά στρέμμα καλλιέργειας, αλλά και βελτίωση της ποιότητας του συμπύρηνου και επιτραπέζιου ροδάκινου.

Οι τεχνικές ευφυούς γεωργίας αφορούν την ανάπτυξη προγνωστικών μοντέλων στους τομείς φυτοπροστασίας και άρδευσης, προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες των περιοχών, των συγκεκριμένων ποικιλιών ροδάκινου.

Στόχος του είναι ανάπτυξη και αξιοποίηση τεχνικών ευφυούς γεωργίας για την προώθηση των βέλτιστων καλλιεργητικών πρακτικών με απώτερο σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής ανά στρέμμα καλλιέργειας με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας του συμπύρηνου και επιτραπέζιου ροδάκινου.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το Smart Peach μπορείτε να δείτε εδώ