ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται τα μέλη του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΦΡΟΥΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 7/20-02-2024 απόφαση Δ/κού Συμβουλίου, την Τετάρτη 28/02/2024 και ώρα 18:30 μ.μ. στην αίθουσα της Κοινότητας Επισκοπής.

ΘΕΜΑ: “ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ”.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024 την ίδια ώρα με τα ίδιο θέματα, στην αίθουσα της κοινότητας Επισκοπής.

ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΟΓΓΙΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ