ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αρ.Πρωτ. 25

Επισκοπή 2/7/2021

Καλούνται τα μέλη του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ σε τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 11/10-6-2021 απόφαση Δ/κού Συμβουλίου, την Δευτέρα 5.7.2021 και ώρα 20:00 μμ στον προαύλιο χώρο του Συν/σμού.

ΘΕΜΑΤΑ:

  1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2020.
  2. Ανάγνωση Έκθεσης Εποπτικού Συμβουλίου 2020.
  3. Απαλλαγή ευθυνών Δ/κού Συμβουλίου.
  4. Εκλογή Ορκωτών Λογιστών για την χρήση 2021.
  5. Απολογισμός 2020–Προγραμματισμός εσοδείας 2021.
  6. Διάφορα.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Δευτέρα 12 Ιουλίου την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα, στον προαύλιο χώρο του Συν/σμού.

ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΟΓΓΙΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ