ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται τα μέλη του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΦΡΟΥΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ σε τακτική  Γενική  Συνέλευση,  σύμφωνα με  την  υπ’ αριθ.  14/04-06-2024 απόφαση Δ/κού Συμβουλίου, την Τρίτη 18.06.2024  και  ώρα  20:00  μμ  στον προαύλιο χώρο του Συν/σμού.

ΘΕΜΑΤΑ:

  1.  Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2023.
  2. Ανάγνωση Έκθεσης Εποπτικού Συμβουλίου 2023.
  3. Απαλλαγή Ευθυνών Δ/κού Συμβουλίου.
  4. Διάφορα.

Σε  περίπτωση  που  δεν  υπάρξει  απαρτία η Συνέλευση θα  επαναληφθεί  την  επόμενη  Τρίτη  25  Ιουνίου   την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα, στον προαύλιο χώρο του Συν/σμού.

ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΟΓΓΙΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ