Η επιχείρηση ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ υλοποιεί Επενδυτικό σχέδιο στο υποέργο SUB1 «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» της Δράσης Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού τομέα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση Next Generation EU