Ο A.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, δέχεται δηλώσεις αναμενόμενης παραγωγής για το 2022, μέχρι Παρασκευή 06/05/2022, για όλα τα προϊόντα που διακινεί ο Συν/σμος υποχρεωτικά, πλην των μήλων, αχλαδιών και λωτών.
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα του Συν/σμου 23320 44494 και 23320 44770 και στο E-mail: xaritidou@asepiskopis.gr

ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΟΓΓΙΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ