ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Α.Σ. Επισκοπής δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη εποχικού προσωπικού για τις παρακάτω θέσεις:

Χειριστής καλιμπραδόρου

Απαραίτητα προσόντα:

  • Γνώση Η/Υ
  • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
  • Εργάτες-Εργάτριες

Πληροφορίες-αιτήσεις στα τηλέφωνα του Συν/σμού 23320 44494 και 23320 44770 και στο e-mail xaritidou@asepiskopis.gr

Για Τον Α.Σ. Επισκοπής
Ο Πρόεδρος

ΛΟΓΓΙΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ