Ο Συνεταιρισμός χορήγησε προκαταβολές στους παραγωγούς μέλη του την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 για τα εξής προϊόντα:

Επιτραπέζια Ροδάκινα για παραλαβές ως 15/07/2021 

Νεκταρίνια για παραλαβές ως 15/07/2021

Λοιπά Προϊόντα για παραλαβές ως 15/07/2021